Weterhouder Wagner GL HL/SW aanstelling
Weterhouder Wagner GL HL/SW aanstelling

Wethouder Groenlinks Haarlemmerliede/Spaarnwoude geinstalleerd

Na het (afgedwongen) afscheid van Wethouder Wim Westerman, bleek dat het College van HL/SW toch met GroenLinks verder wilde. De fraktie en het bestuur kregen een week de tijd om een opvolger te vinden. Dat lukte dankzij de hulp en inzet van iedereen!

Die opvolger werd gevonden in Odd Wagner, die eerder deel uitmaakte van het College in Heemkerk en Den Helder. Na gesprekken met het Groen Links-bestuur en de GroenLinks fraktie HL/SW antwoordde hij positief op het voorstel tot opvolging van Wim Westerman. Er volgde een aantal gesprekken, o.a. met het College.

Op 23 februari 2016 werd Odd Wagner voorgesteld aan de Raad waarna de partijen gelegenheid kregen hun ei kwijt te raken over verleden en heden. De uitslag van de hoofdelijke stemming liet geen tegenstemmers zien. Namens de Raad en het College installeerde de burgemeester hem als de nieuwe GroenLinks Wethouder Odd Wagner.

We kunnen zeggen dat we een sterke boom hebben doen opvolgen door een andere sterke boom. We wensen Odd goede jaren toe op zijn nieuwe plek.

Het Bestuur GroenLinks

Afd. Haarlemmermeer & Haarlemmerliede/Spaarnwoude

Foto's met dank aan: Henk van Ommeren/HEVOM.