Logo fusie

Fusie met Haarlemmermeer.

Op 4 april heeft de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude de zienswijzen besproken die zijn ingediend m.b.t. het fusieplan dat een fusie boogt met de gemeente Haarlemmermeer. Ons raadslid Gérard Wehkamp heeft daarover het volgende naar voren gebracht.

Thans hebben we het over de ingediende zienswijzen. Wat vindt GroenLinks daarvan? Verreweg de meeste zienswijzen stemmen in met het fusieplan. De meeste verschillen gaan over de vraag of Spaarndam Oost, via een grenscorrectie bij Spaardam West, lees Haarlem, gevoegd moet worden.

Spaarndam West lijkt in Haarlem een krachtige medestander voor dit idee gevonden te hebben. Wij als gemeenteraad behoren evenwel de belangen van Spaardam Oost te behartigen.

Mijn inziens zijn de belangen van Spaardam Oost bij de toekomstige gemeente Haarlemmermeer in de beste handen. Immers, wij hebben niet voor fusie met Haarlem gekozen, ondermeer, omdat Haarlem de slechtste financiële positie van de beoogde fusiepartners heeft. De kans, dat Spaarndam Oost voor de aan Haarlem te betalen belastingen waar voor zijn geld krijgt is daarom veel lager dan wanneer Spaarndam Oost meegaat in de fusie met Haarlemmermeer.

Net name de dorpsraad heeft aangevoerd, dat Spaarndam Oost liever naar Haarlem zou willen. Ons gemeentebestuur is van mening, dat hun enquête niet representatief is. Ondermeer, omdat de meeste mensen niet gestemd hebben. Ik vind dat geen valide argument: De Europese verkiezingen bijvoorbeeld zijn toch ook niet ongeldig, omdat minder dan 50% van de kiezers niet hebben meegedaan? Blijft over, dat Spaarndam Oost verdeeld is over het fusieplan. Éen zienswijze rept over het rapport Berenschot, op grond waarvan het toevoegen van Spaarndam Oost aan Haarlem beargumenteerd wordt. Deze indiener gaat mijn inziens voorbij aan een ander feit, dat Berenschot heeft aangetoond: het belang van de Groene Buffer werd door verreweg de meeste mensen als het belangrijkste gezien.

Juist het belang van de Groene Buffer speelt in de argumentatie van de Dorpsraad geen rol meer. Voor GroenLinks was dat belang juist de rede om ongedeeld voor Haarlemmermeer te kiezen. Door voor Haarlemmermeer te kiezen gaat de slager niet het eigen vlees keuren. Wij hadden het ons heel gemakkelijk kunnen maken door de provincie te laten weten, dat we ermee ophouden en dat de provincie maar moet bekijken wat het beste is. Over de kernwaarden hadden we het dan niet hoeven hebben en de toekomst van de Groene Buffer zou achter onze gemeentelijke horizon verdwijnen; opdelen was dus geen optie.

Een ander feit waar de Dorpsraad nu aan voorbij gaat is dat de meeste Spaarndammers niet bij Amsterdam willen horen. Mede door GroenLinks is dat niet gebeurd. Het gevolg is, dat Spaarndam Oost nu bij Haarlemmermeer gaat horen. Wellicht spijtig voor het wij-gevoel van sommigen, maar je kunt in het leven niet 100% je zin krijgen; niet alleen de krenten, maar ook de pap, en die zal straks prima smaken.

Ik ben ervan overtuigd, dat een enquête in Spaarndam Oost indertijd zou hebben uitgewezen, dat verreweg, de meeste bewoners voor Haarlemmermeer kiezen, als zij hadden kunnen kiezen tussen Amsterdam en Haarlemmermeer. Trouwens West kan ook mee met Oost; daar is veel voor te zeggen, maar daarvoor moet West zich bij Haarlem vervoegen. Of zou het Haarlem niet gaan om de belangen van Spaarndam West, als puntje bij paaltje komt?

Met andere woorden; ik stond achter een ongedeelde fusie met Haarlemmermeer en dat is nog steeds het geval.