Afdeling

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen

Stephan Elst - voorzitter
Ineke Ebbers - secretaris
Adri Marsman - penningmeester
Peter Boerman - bestuurslid
Huub van Vliet - bestuurslid

Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minstens een keer per jaar wordt gehouden.

In de gemeente Haarlemmerliede is GroenLinks vertegenwoordigd in de gemeenteraad door één raadslid en vier fractieondersteuners. GroenLinks maakt momenteel deel uit van de oppositie. Omdat deze afdeling erg klein is hebben we besloten om deze afdeling onder het bestuur van de afdeling Haarlemmermeer te laten vallen.

Fancieel gezien heeft de bankrekening van GroenLinks altijd honger. We zijn in Haarlemmerliede c.a. niet met duizenden (daar wordt wel hard aan gewerkt) en elke bijdrage, hoe klein ook, is altijd van harte welkom. Groenlinks is een "Algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen.
Ons bankrekeningnummer is NL83 TRIO 0391 0002 09.

Contact opnemen met het bestuur kan via de secretaris via email ineke.ebbers@gmail.com of telefoonnummer 020-4493116

De fractie heeft een kamer in het gemeentehuis. Het adres is

     Fractie Groenlinks
     Haarlemmerstraatweg 51
     Postbus 83
     1160 AB Zwanenburg
     Telefoonnummer: 020-4079000
     Email: GerardWehkamp@haarlemmerliede.nl